סניף ירושלים

ירושלים

רח רמב"ן 5

E-MAIL : gizuntermanm@gmail.com

TEL :  052-4343551